El Parlamento Europeo respalda acuerdo histórico sobre inteligencia artificial
Inteligencia artificial Noticias

El Parlamento Europeo respalda acuerdo histórico sobre inteligencia artificial

El Parlamento Europeo ha respaldado un acuerdo provisional sobre regulaciones históricas en el campo de la inteligencia artificial. Esta nueva normativa, conocida como „Ustawa o Sztucznej Inteligencji”, tiene como objetivo establecer límites y regulaciones para una tecnología que abarca diversos sectores, desde la banca hasta los automóviles y los productos electrónicos.

Ta inicjatywa, uznawana za pierwszą taką na świecie, została poparta przez ważne komitety Parlamentu Europejskiego i ma być poddana głosowaniu w kwietniu, co stanowi ważny krok w kierunku jej wdrożenia. Ustawa o Sztucznej Inteligencji będzie również regulować modele bazowe lub generatywną sztuczną inteligencję, takie jak te opracowane przez OpenAI, które są szkoleniowe na dużych zbiorach danych i posiadają zdolność do autonomicznego uczenia się.

To porozumienie zyskało poparcie krajów Unii Europejskiej, po tym jak Francja uzyskała ustępstwa w celu złagodzenia obciążenia administracyjnego dla systemów AI o wysokim ryzyku i ochrony tajemnic przedsiębiorczości. Jednak duże firmy technologiczne wyraziły obawy z powodu lakonicznego sformułowania niektórych wymagań i możliwego wpływu na innowacje.

Ustawa o Sztucznej Inteligencji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowania podstawowych praw w korzystaniu z tej technologii. Oczekuje się, że te regulacje będą sprzyjać odpowiedzialnemu rozwojowi sztucznej inteligencji i zwiększeniu zaufania użytkowników i konsumentów.

Ten ważny postęp prawny w dziedzinie sztucznej inteligencji odzwierciedla zaangażowanie Unii Europejskiej w regulowanie i kontrolowanie rozwoju i stosowania tej technologii. Oczekuje się, że inne regiony i kraje pójdą w jej ślady i wprowadzą podobne przepisy w celu ochrony praw i zapewnienia bezpieczeństwa w dziedzinie sztucznej inteligencji.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ustawy o sztucznej inteligencji popartej przez Parlament Europejski:

1. Jaki jest główny cel ustawy o sztucznej inteligencji?
Głównym celem ustawy o sztucznej inteligencji jest ustalenie ograniczeń i regulacji dotyczących stosowania technologii sztucznej inteligencji w różnych sektorach.

2. Co oznacza model bazowy lub generatywna sztuczna inteligencja?
Modele bazowe lub generatywna sztuczna inteligencja to systemy szkoleniowe na dużych zbiorach danych, posiadające zdolność do autonomicznego uczenia się.

3. Jakie poparcie otrzymała ustawa o sztucznej inteligencji od krajów Unii Europejskiej?
Ustawa o sztucznej inteligencji otrzymała poparcie krajów Unii Europejskiej.

4. Jakie są obawy dużych firm technologicznych dotyczące ustawy o sztucznej inteligencji?
Duże firmy technologiczne wyraziły obawy z powodu lakonicznego sformułowania niektórych wymagań i możliwego wpływu na innowacje.

5. Czego szuka ustawa o sztucznej inteligencji?
Ustawa o sztucznej inteligencji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i poszanowania podstawowych praw w korzystaniu z tej technologii.

6. Jakie jest znaczenie tego postępu prawnego w dziedzinie sztucznej inteligencji?
Ten postęp prawny odzwierciedla zaangażowanie Unii Europejskiej w regulowanie i kontrolowanie rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji, a oczekuje się, że inne regiony i kraje pójdą w jej ślady.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawy o sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej, odwiedź stronę Parlamentu Europejskiego: [Europarl link](link)