Tecnología de la quinta revolución industrial acelera el descubrimiento de nuevos medicamentos
Noticias

Tecnologie van de vijfde industriële revolutie versnelt de ontdekking van nieuwe medicijnen

Het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen is een lang en kostbaar proces dat tussen de 12 en 15 jaar kan duren, vanaf het begin tot goedkeuring door regulerende instanties. Bovendien worden de meeste medicijnen die voortkomen uit klinische onderzoeken nooit goedgekeurd voor commerciële verkoop. Deze ontmoedigende cijfers hebben professionals in de farmaceutische industrie ertoe aangezet om snellere en goedkopere alternatieven te zoeken.

Daarom gokken steeds meer laboratoria op technologieën van de vijfde industriële revolutie, waaronder generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Volgens schattingen van laboratoriumbeheerders kan het gebruik van AI de fasen vóór het testen op mensen aanzienlijk verkorten. Traditioneel worden na de fase van het ontdekken van potentiële moleculen preklinische tests op dieren uitgevoerd, een proces dat jaren kan duren.

Met behulp van AI kunnen farmaceutische bedrijven dit proces stroomlijnen en tijd en kosten besparen. Een studie uitgevoerd door analisten van Boston Consulting Group (BCG) en Wellcome schat dat het gebruik van AI de tijd en kosten met 25% tot 50% kan verminderen. Het is echter cruciaal om nauwkeurige en betrouwbare gegevens te verstrekken om deze tool efficiënt te laten zijn.

Op dit gebied leiden bedrijven zoals Insilico Medicine de weg. Deze organisatie, samen met verschillende farmaceutische laboratoria, heeft meer dan 150 medicijnen in ontdekkings- of preklinische ontwikkeling. Dit aantal is significant in vergelijking met de lopende projecten van de twintig grootste farmaceutische bedrijven ter wereld.

Concluderend maakt de technologie van de vijfde industriële revolutie, met name generatieve kunstmatige intelligentie, het mogelijk om de ontdekking van nieuwe medicijnen te versnellen. Dit kan niet alleen de tijd en kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van medicijnen verminderen, maar ook de efficiëntie bij het zoeken naar oplossingen voor ziekten vergroten.

Veelgestelde vragen (FAQ) over het gebruik van generatieve kunstmatige intelligentie bij de ontdekking van nieuwe medicijnen: