La importancia de la ciberseguridad en la guerra moderna
Noticias

La importancia de la ciberseguridad en la guerra moderna

La historia está siendo testigo de een nieuw soort oorlog: de cyberoorlog. De Russische invasie in Oekraïne is niet alleen een conventionele oorlog, maar ook een mijlpaal in de geschiedenis als de eerste geregistreerde cyberoorlog. Tijdens het Cyber Resilience Forum in Kiev, dat onlangs plaatsvond, kwamen vertegenwoordigers van verschillende cyberbeveiligingsbureaus uit Oekraïne, de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie bijeen om samenwerking te bespreken op het gebied van verdedigingssystemen om hun digitale netwerken te beschermen.

Tijdens de discussies werd een schokkende conclusie getrokken: Rusland maakt gebruik van haar samenwerking met China om cyberaanvallen tegen Oekraïne uit te voeren. Volgens Jen Easterly, directeur van het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), is China weliswaar de grootste langetermijndreiging, maar momenteel richten ze zich op Rusland vanwege de invasie. Easterly verklaart dat ze hun beveiligingsmaatregelen hebben opgevoerd om te kunnen reageren op eventuele vergeldingsacties, en ze hebben ook samenwerking tussen Rusland en China opgemerkt.

Serhii Demediuk, ondersecretaris van de Nationale Veiligheidsraad van Oekraïne, bevestigde dat ze de gevolgen van deze samenwerking tussen Moskou en Peking in hun cyberspace hebben ontdekt. Ze hebben het gebruik van Chinese spionageprogramma’s waargenomen om destructieve aanvallen in Oekraïne uit te voeren, evenals door China ontwikkelde ransomwareprogramma’s bij aanvallen op Oekraïense instellingen.

Deze cyberaanvallen gaan hand in hand met militaire aanvallen. Het is bewezen dat Russische raketten worden voorafgegaan door gelijktijdige aanvallen op de servers van Oekraïense instanties die hun doelen zijn. De belangrijkheid van cybersecurity in de moderne oorlogvoering is duidelijk.

Geconfronteerd met deze realiteit nemen verschillende landen maatregelen om zichzelf te beschermen. De Europese Unie heeft China gewaarschuwd voor de gevolgen van hun steun aan Rusland in deze invasie, waaronder aspecten gerelateerd aan cybersecurity en desinformatie. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren om hulp te bieden op het gebied van cybersecurity aan Oekraïne, of het nu via de NAVO is of via samenwerkingsverbanden zoals het Tallinn-mechanisme.

Al met al markeert de Russische invasie van Oekraïne niet alleen een gewapend conflict, maar ook het begin van de eerste cyberoorlog in de geschiedenis. De samenwerking tussen Rusland en China op het gebied van cyber is verwoestend geweest voor Oekraïne. Het belang van cybersecurity in de moderne oorlogvoering wordt steeds duidelijker en landen nemen maatregelen om zichzelf te beschermen en deze nieuwe vorm van oorlogvoering het hoofd te bieden.

Veelgestelde vragen op basis van de belangrijkste onderwerpen en de informatie in het artikel:

1. Wat voor soort oorlog vindt er momenteel plaats?
De cyberoorlog.

2. Wat is het historische keerpunt van de Russische invasie in Oekraïne?
Het is de eerste geregistreerde cyberoorlog in de geschiedenis.

3. Waar werd er gediscussieerd tijdens het Cyber Resilience Forum in Kiev?
Er werd gediscussieerd over samenwerking op het gebied van verdedigingssystemen om digitale netwerken te beschermen tussen Oekraïne, de Verenigde Staten, de NAVO en de Europese Unie.

4. Welke conclusie werd er getrokken tijdens de discussies?
Rusland maakt gebruik van haar samenwerking met China om cyberaanvallen tegen Oekraïne uit te voeren.

5. Wat is de grootste langetermijndreiging volgens Jen Easterly?
China.

6. Wat hebben ze in Oekraïnes cyberspace waargenomen als gevolg van de samenwerking tussen Rusland en China?
Ze hebben het gebruik van Chinese spionageprogramma’s en door China ontwikkelde ransomwareprogramma’s bij aanvallen op Oekraïense instellingen waargenomen.

7. Hoe worden de cyberaanvallen gecombineerd met militaire aanvallen uitgevoerd?
Russische raketten worden voorafgegaan door gelijktijdige aanvallen op de servers van Oekraïense instanties die hun doelen zijn.

8. Welke maatregelen nemen verschillende landen om zichzelf te beschermen?
De Europese Unie heeft China gewaarschuwd voor de gevolgen van hun steun aan Rusland, waaronder aspecten gerelateerd aan cybersecurity en desinformatie. Daarnaast wordt er gezocht naar manieren om hulp te bieden op het gebied van cybersecurity aan Oekraïne.

9. Wat is het belang van cybersecurity in de moderne oorlogvoering?
Het belang van cybersecurity in de moderne oorlogvoering wordt steeds duidelijker door de verwoestende gevolgen van cyberaanvallen.

10. Wat doen landen om deze nieuwe vorm van oorlogvoering aan te pakken?
Landen nemen maatregelen om zichzelf te beschermen en deze nieuwe vorm van oorlogvoering aan te pakken, of het nu via de NAVO is of via samenwerkingsverbanden zoals het Tallinn-mechanisme.

Definities van belangrijke termen die in het artikel worden gebruikt:

– Cyberoorlog: Een vorm van oorlogvoering die plaatsvindt in cyberspace, waarbij cyberaanvallen en de bescherming van digitale netwerken betrokken zijn.
– Cybersecurity: De bescherming van computersystemen en netwerken tegen cyberaanvallen en ongeoorloofde toegang.
– Invasie: De actie van het gewelddadig of agressief binnendringen van het grondgebied van een ander land.
– Cyberspace: De virtuele omgeving waarin online activiteiten plaatsvinden, waaronder communicatie, handel en andere diensten.
– Raketten: Zelfaangedreven projectielen die worden gelanceerd om specifieke doelen aan te vallen.
– Vergelding: Een actie ondernemen als reactie op een vijandige of agressieve daad.
– Desinformatie: Het opzettelijk verspreiden van valse of misleidende informatie met als doel mensen te misleiden of beïnvloeden.

Verwante suggesties voor links:
– NAVO
– Europese Unie – Europese Dienst voor Extern Optreden
– Estlands Cyber Security Centre