Colombia y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdos para impulsar la Inteligencia Artificial y la educación digital
Noticias

Colombia en Emiraten Arabische Emiraten sluiten overeenkomsten ter bevordering van kunstmatige intelligentie en digitale educatie

Bogota, 12 feb (EFE).- De regeringen van Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben onlangs twee memoranda van overeenstemming ondertekend met als doel de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en digitale educatie in het Andesland te bevorderen. Deze overeenkomsten bieden een unieke kans voor Colombia om samen te werken met een wereldleider in technologie en vooruitgang te boeken op deze essentiële gebieden.

Het eerste memorandum voorziet in de vorming van een comité van experts en de identificatie van de benodigde infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling van digitale en computer vaardigheden in Colombia. Bovendien zal er gezocht worden naar financieringsbronnen om de oprichting van een AI-centrum in het land te ondersteunen, waarmee het een referentie wordt op dit gebied in Latijns-Amerika.

Het tweede memorandum richt zich op digitale educatie en bevestigt het engagement om twee scholen in het departement La Guajira te begunstigen met het project ‘The Digital School’ (De digitale school). Dit initiatief beoogt het onderwijs te transformeren door de integratie van digitale middelen en zal een positieve impact hebben op de gehele onderwijsgemeenschap, van studenten tot leraren.

Het doel van deze overeenkomsten is het bevorderen van samenwerking, uitwisseling van ervaringen en innovatie tussen beide landen. Het streven is om de ontwikkeling van AI, concurrentievermogen en sociaal welzijn te bevorderen, evenals strategieën voor governance op dit gebied vast te stellen.

Colombia neemt momenteel deel aan een internationale top in Dubai met als doel innovatieve oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen. De overeenkomsten met de Verenigde Arabische Emiraten vormen een buitengewone kans voor het land om technologie en digitale educatie te bevorderen ten behoeve van al zijn burgers.

Een veelgestelde vragen (FAQ)-sectie gebaseerd op de belangrijkste onderwerpen en de informatie in het artikel:

1. Wat zijn de doelstellingen van de memoranda van overeenstemming tussen Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten?
– De doelstellingen van de memoranda van overeenstemming zijn het bevorderen van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) en digitale educatie in Colombia, door samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten en hun expertise op het gebied van technologie.

2. Wat wordt vastgesteld in het eerste memorandum van overeenstemming?
– Het eerste memorandum stelt de vorming van een comité van experts en de identificatie van de benodigde infrastructuur voor onderzoek en ontwikkeling van digitale en computer vaardigheden in Colombia vast. Daarnaast wordt er gezocht naar financieringsbronnen voor de oprichting van een AI-centrum in het land.

3. Waar richt het tweede memorandum van overeenstemming zich op?
– Het tweede memorandum van overeenstemming richt zich op digitale educatie en bevestigt het engagement om twee scholen in het departement La Guajira te begunstigen met het project ‘The Digital School’ (De digitale school). Dit project beoogt het onderwijs te transformeren door middel van de integratie van digitale middelen.

4. Wat voor impact wordt verwacht met het project ‘The Digital School’?
– Er wordt verwacht dat het project ‘The Digital School’ een positieve impact zal hebben op de gehele onderwijsgemeenschap, van studenten tot leraren, door het onderwijs te transformeren met behulp van digitale middelen.

5. Wat is het voornaamste doeleinde van deze overeenkomsten?
– Het voornaamste doel van deze overeenkomsten is het bevorderen van samenwerking, uitwisseling van ervaringen en innovatie tussen Colombia en de Verenigde Arabische Emiraten op het gebied van AI en digitale educatie, om zo ontwikkeling, concurrentievermogen en sociaal welzijn te bevorderen.

Belangrijke terminologie:

– Kunstmatige Intelligentie (AI): Een vakgebied binnen de informatica dat zich richt op het creëren en ontwikkelen van systemen en programma’s die taken kunnen uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie vereisen.

– Memorandum van overeenstemming: Een overeenkomst tussen twee of meer partijen waarin de voorwaarden en condities worden vastgelegd voor toekomstige samenwerkingen of overeenkomsten.

– Infrastructuur: Het geheel aan fysieke, technologische en organisatorische elementen die nodig zijn voor het functioneren van een systeem of dienst.

– Digitale educatie: De integratie van digitale technologieën en elektronische media in het onderwijsproces.

Gerelateerd artikel:
Overheid en Verenigde Arabische Emiraten tekenen memoranda van overeenstemming over kunstmatige intelligentie en digitale educatie